سـامانه ارسال پـیامک انبوه

           قبل از ارسال هر گونه پـیامک ( SMS ) از نبودن شماره مورد نظر در بلک لیست مخابـ ـرات اطمینان حاصل فرمایید

 

# #